Die basiese behoeftes van buffels

Water, kos en voldoende ventilasie

Sosiale kontak met ander buffels, maar met voldoende spasie om in te staan, vrylik te loop, te lê, te strek en hulself te “groom”, spasie om die hierargiese orde in uit te leef, voldoende spasie vir ondergeskikte diere om van aggressors te ontvlug, maar steeds hulle lewensbehoeftes te vervul.

Beskerming teen siektes, roofdiere en omgewings faktore en ekstreme temperatuur.

Water

Buffels drink tussen 20 – 30 % meer water as beeste in dieselfde klimaats toestande en kan nie oorleef om langer as 12 ure sonder water te wees nie.

Wanneer hulle weer toegang tot water het oorsuip hulle hulself en sal vrek. Gedehidreerde diere moet stadig weer water kry in klein gekontroleerde porsies.

Buffels kry maklik hittestress en daar moet verkieslik met hulle gewerk word in die koel tye van die dag. As daar wel met buffels gewerk word in die hitte van die dag kan hulle natgespuit word om die stressors te verlig.

Liggaams Massa (kg)                                        Gem Water Inname (l/dag)

50                                                                      6 – 7

70                                                                      7 – 9

90                                                                      10 – 11

120                                                                    14 – 16

150                                                                    18 – 20

190                                                                    20 – 25

350                                                                    25 – 35

450                                                                    35 – 45

540 – 730 (droe koeie)                                      20 – 40

540 – 730 (lakterende koeie)                            45 – 110

Werklike innames wissel baie na aanleiding van klimaat en die voginhoud van die voer.

Water Kwaliteit – Water kwaliteit moet in ag geneem word met die balansering van voer – hoofsaaklik om seker te maak dat die totale sout inname nie te hoog raak nie.

TDS Vlakke vir Beeste en Buffels moet nie hoer as 9000mg/l wees nie alhoewel hulle wel 10000mg/l kan hanteer vir kort periods, mits die volgende minerale inhoud binne die norme is:

Mg                  400 mg/l

S                     1000 mg/l

Nitraat             100 mg/l

Nitraat kan na Nitriet omgeskakel word voor of na inname of vertering wat die Nitriet vlakke na toksiese vlakke toe kan opstoot.

Nitriet                                                 10 mg/l

Fluoried                                              2 mg/l

Natrium Bikarbonaat                          1000 mg/l

Ventilasie

Buffels moet nie blootgestel word aan lug wat met chemise stowwe besoedel is nie. Stof in kampe of bomas, behoort beheer te word deur sprinkel besproeiing.Buffels kan maklik siek word in koue nat omstandighede veral wanneer hulle reeds ander stressors ook ondervind.

Voer

Buffels moet voorsien word van voer wat goed gebalanseerd en gesond (vry van mikotoksiene en ander metabolise steurnisse) is en mag nie sonder voer wees vir langer as 24 uur nie. Diere in swak liggaams kondisie kan selfs nie 12 ure lank sonder voer oorleef nie. Voer moet geformuleer word om die behoeftes vir onderhoud, groei, dragtigheid en laktasie te voorsien – afhangende van die produksie status van elke groep diere. Daar moet ook voorsiening gemaak word vir addisionele behoeftes soos loop afstand, aktiwiteit en koue stress.

ALZU GP wilds pille kan suksesvol gebruik word as ‘n byvoeding vir buffels op natuurlike weiding en voorsien aan al die bogenoemde behoeftes van buffels.

Droë Materiaal inname is ongeveer 2.5% van liggaamsmassa per dag maksimum – benodigde nutriente vir alle produksie ladings moet dus in hierdie hoeveelheid ingepas word. Onderhouds behoefte aan energie alleen is 6.3MJNE/dag

Die voer patroon van buffels verskil van beeste deur dat hulle meeste van hulle voer in een area vreet en dan na die volgende beweeg. Buffels het minder toleransie vir gifplante en siektes as beeste. Buffels is onderhewing aan ‘n baie sterker hiërargiese sisteem as beeste en daarom sal die normale skaam vreters nog moeiliker na die bakke kom en moet dus seker gemaak word dat elke dier in ‘n groep wel elke dag sy kwota voer inneem.

Let asb dat nutrient behoeftes vir buffels nie van beeste geekstrapoleer kan word nie aangesien die proteien, en vesel behoefte hoër is en energie baie laer is as beeste. Buffels kan baie effektief energie uit gras verkry tot 17% hoër as beeste en is geneig om agv daarvan vrugbaarheid in te boet aangesien die energie : proteien balans ‘n pH verlaging in hulle bloed veroorsaak. Sien onderstaande tabelle vir die onderskeie balanse. Dit word gedikteer deur die produksie status van die diere wat hulle behoeftes op verskillende tye van die jaar beinvloed. Dit is noodsaaklik dat hierdie behoeftes sover prakties uitvoerbaar, in ag geneem moet word in die bepaling van die ideale formule.

Ander aanvullings wat voordelig vir Buffels spesifiek is veral waar van aanvullende voeding gebruik gemaak moet word is hoofsaaklik organiese vorms van Zn, Se en Cu – minstens ‘n vervanging van 20% van die aanbeveling. Dit is die minerale wat hoofsaaklik ‘n rol speel in vrugbaarheid, slymvlies onderhoud, been en epiteel vorming (kerateen).

Dus speel dit ‘n kardinale rol in bekleding sowel as horinggroei. ALZU GP Super is spesifiek geformuleer om aan al die ekstra behoeftes soos horing groei en sterk been groei te voldoen en al die belangrike minerale aan die buffels te verskaf.

Twee vitamine wat ook rolspelers is in bogenoemde prosesse en dus verbetering in velkleed, horing, hoefgroei en vrugbaarheid teweegbring is Biotien en Vitamien A. Vitamien A kan ongelukkig beswaarlik in voer voorsien word aangesien dit vinnig verslaan met blootstelling aan omgewings elemente. Daar word aanbeveel dat die voorloper daarvan ingesluit word, dit is huidig in eksperimentele fase.

Proteien word vanaf Soya en Sonneblom in ‘n mengsel verkry in plaas van Katoen. Katoen se nadeel is die voorkoms van Gossypol in variërende vlakke wat maklik toksies kan wees vir die diere. ‘n Verdere voordeel van die mengsel is dat spesifieke fokus geplaas word op die aminosuur samestelling om die boustene vir horing groei te bevoordeel.

Insluiting van ureum verhoog die affiniteit vir gras inname deurdat die rumen mikrobe groei gestimuleer word. Om die proses goed te laat werk is dit egter noodsaaklik dat die ander komponente wat bakteriee benodig ook in die regte verhouding op die regte oomblik beskikbaar is in die voer.

Dit moet egter onthou word dat al hierdie prosesse oor ‘n lang termyn plaasvind en dat resultate slegs waargeneem kan word met langtermyn monitering.

Voerbak Spasie (Dit kan wissel en horing groottes moet in ag geneem word.)Vir 1X per dag voedings

Jaar oud                                                  200 – 300 mm/kop

15 – 24 maande oud                               300 – 380 mm/kop

Bulletjies                                                  380 – 460 mm/kop

Vir 3-4 X per dag voedings

Jong diere                                               150 – 180 mm/kop

Bulletjies                                                 180 – 300 mm/kop

Self Voerders                                          75 – 100 mm/kop

Kamp Spasie                                           15 m2/kop

Dit is ‘n goeie idée om bo-op hierdie syfers ‘n 10% spasie toe te laat om bakleiery tot ‘n minimum te beperk.

Daar moet spesiale aandag aan die lakterende koeie se voeding gegee word. ‘n Probleem by die voeding hier sal lei tot ‘n verlaging in melkproduksie en verhoging in die kalf mortaliteite, aangesien hulle meer afhanklik is van melk as beeskalwers van dieselfde ouderdom.

Voedings behoeftes vir diere op onderhoudsvlak bv droë leë koeie en bulle uit teelseisoen (Formule M)

Feeding Table 1

Voedings behoeftes van diere op onderhoudsvlak plus lae vlak produksie bv: Verse, Droë vol koeie, bulle en bulletjies wat 600g/dag moet groei

(Formule M+)

Feeding Table 2

Ouderdom teen tande en horing groei

Verskyning van :

Feeding Table 3

Voedings behoeftes van dragtige koeie een maand voor geboorte, kalf kruip voeding (Formule M+)

Feeding Table 4

Voedings behoeftes van Lakterende Koeie (kg DM/dag)

Feeding Table 5

Table 1 :MINERAL REQUIREMENTS, For wildlife (Spesfeed article)

Feeding Table 5a

Table 2: Mineral Requirements and Maximum Tolerable Concentrations (NRC Beef cattle 2000)

Feeding Table 6

AlzuColleen Engelbrecht

SPESFEED

082 5566387